WeConnect2U voor Provincies en gemeenten

ONLINE VERGADEREN VOOR PROVINCIES EN GEMEENTEN
op afstand, interactief, veilig, kosten-efficiënt én verstandig

Blijf besturen, volg je footprint

In tijden van crisis hebben inwoners behoefte aan een krachtige overheid. Lokale overheden spelen daarbij een belangrijke rol.
De afgelopen tijd heeft ons geleerd dat online vergaderen en besturen tot prima resultaten leidt.
Op afstand vergaderen met alle statenleden, raadsleden, ambtenaren, steunfractieleden en deskundigen kent weinig nadelen.
De maatschappij went langzaam aan de online wereld en ontdekt de voordelen.
Ook steeds meer overheden denken na over hun footprint.
Door online te vergaderen dragen ook zij weer een extra steentje bij.

De NFGD heeft de best denkbare en online-oplossing per direct beschikbaar.
Ook voor veilig online stemmen.

 

WeConnect2U
Maakt werk van jouw footprint

 

Afbeelding1-1

WeConnect2U voor overheden

De NFGD beschikt over een hypermodern systeem.
100% veilig interactief video-vergaderen. In goede kwaliteit én goed voor ieders footprint.
Provinciale en gemeentelijke vergaderingen vinden online plaats, maar met dezelfde interactie als gebruikelijk.
Alleen de voorzitter van de vergadering en de griffier zitten in één (studio)ruimte, uiteraard op gepaste afstand. Alle overige statenleden, raadsleden, ambtenaren en deskundigen zijn meestal thuis, net als de geïnteresseerde burger.
De voorzitter leidt de vergadering als normaal, de gesprekspartners kunnen interactief deelnemen. Net als tijdens de ‘live’ vergadering bepaalt de voorzitter wie het woord krijgt, kunnen alle argumenten worden uitgewisseld en is ook een officiële stemming* mogelijk.

Steunfractieleden en publiek kunnen meekijken en luisteren, maar niet mee praten.
WeConnect2U is uiteraard ook in te zetten voor online-commissievergaderingen.
Het systeem is bijzonder gebruiksvriendelijk; alle tools zijn gemakkelijk te vinden en in te schakelen.

* Stemmen kan d.m.v. handopsteken of een vooraf (gemakkelijk) in te stellen applicatie.
De tijdelijke wet geeft aan dat goed te volgen moet zijn wie welke stem uitbrengt en dat ook de meekijkende burger dit moet kunnen zien. WeConnect2U brengt alle stemmers in beeld.

Afbeelding1-2

Ken je de risico’s van een niet-beveiligde verbinding?
WeConnect2U is het meest betrouwbare contact op afstand.


WeConnect2U
Videoconferencing voor vergaderingen van lokale overheden.

100% veilig en 100% interactief.

De NFGD is de enige specialist in Nederland die dit unieke systeem verhuurt.
In speciaal ingerichte studio’s of op elke gewenste locatie.


Wat is WeConnect2U?

 • Een hypermodern video-vergadersysteem;
 • Interactief vergaderen op afstand, alsof je met elkaar in één ruimte zit;
 • Standaard in 3 studio’s van de NFGD - ook op locatie mogelijk;
 • Meekijken en luisteren door een onbeperkt aantal mensen.
  Inwoners, ambtenaren, steun-fractieleden, deskundigen, et cetera;
 • 100% veilig via cloud-verbinding;
 • Eenvoudig inloggen voor iedere deelnemer.
  Geen app nodig;
 • De meeting wordt centraal geleid door de voorzitter van de vergadering;
 • Alleen de voorzitter en de griffier zitten in één ruimte - op veilige afstand;
 • De voorzitter bepaalt wie het woord voert;
  Hiermee blijft de vergadering voor iedereen goed te volgen.
 • Gebruiksvriendelijk systeem.
  Simpele aanwijzingen op het scherm van de gespreksleider die de aanwezige tools daardoor makkelijk kan vinden en inzetten;
 • Voor commissievergaderingen:
  Interactief whiteboard, voor iedere deelnemer te gebruiken/aan te vullen.
  Deelnemers zien whiteboard op hun eigen device;
 • Extra scherm voor presentaties/filmpjes, et cetera;
 • Real-life gevoel. Zichtbaarheid deelnemers is ongekend door weergave-formaat;
 • Mogelijkheid voor discussies zoals bij normale vergaderingen;
 • Deelnemers kunnen meepraten en meeschrijven;
 • Extra tools, bijvoorbeeld om te stemmen of tussentijds de meningen te peilen met een interactieve poll.
Afbeelding1-3

WeConnect2U is uniek in Nederland!
Alleen een paar universiteiten en bedrijven als Shell beschikken over dit hypermoderne video-vergadersysteem.
De NFGD is op dit moment de enige specialist die het compleet werkend verhuurt.
Met assistentie van technisch-specialisten.

Ook geschikt voor webinars en webcasting.

De NFGD heeft de afgelopen maanden veel positieve reacties ontvangen na de inzet van WeConnect2U bij omvangrijke vergaderingen.
Bijvoorbeeld van Ahold Delhaize, KPN, Heineken en AEGON voor wie wij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering online hebben verzorgd.


Meer informatie?


Verhuur of tijdelijke installatie

- verhuur@nfgd.nl of
- 079 - 3613136

Overweegt u WeConnect2U als vast online-communicatiesysteem? Wij regelen het graag.
Vaste installatie
- info@nfgd.nl of
- 079 - 3611299


NFGD - 
We houden contact

Meer informatie over verhuur of een tijdelijke installatie?

Wij regelen het graag.

Neem dan contact met ons op via:

E-mail: verhuur@nfgd.nl

Telefoon: 079-3613136

Overweegt u WECONNECT2U als vast online-communicatiesysteem?

Wij regelen het graag.  

Neem contact met ons op via:

E-mail: info@nfgd.nl

Telefoon: 079-3611299

NFGD

WE HOUDEN CONTACT